ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാത്ത വീടിൻ്റെ ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സമ്പത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മിദേവി ലക്ഷ്മി ദേവിയും വീടുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടുകളിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നു എന്നാലെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഒരു ജേഷ്ഠത്തിയുണ്ട് ജേഷ്ടത്തി അലക്ഷ്മി ദേവി എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് .

   
"

ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ അലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നു പത്മപുരാണത്തിലും നന്ദപുരാണത്തിലും മാറേണ്ട പുരാണത്തിലും ഗരുഡപുരാണത്തിലും ലിംഗ പുരാണത്തിലും ഗൗതമി മഹാത്മത്തിലും അലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെയും ജേഷ്ഠത്തി ആയതിനാൽ ലക്ഷ്മിയെയും ജേഷ്ഠത ദേവിയും എന്നും വിളിക്കുന്നു ലക്ഷ്മിദേവി വീട്ടിൽ വരുന്നതും അലക്ഷ്മിയും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതും ആണ് ഉത്തമം .

ഈ വീഡിയോയിൽ ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കാത്ത വീടുകളെക്കുറിച്ചും ലക്ഷ്മി ദേവിയും വസിക്കുന്ന വീടുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിവാഹം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പത്മപുരാണ പ്രകാരം അലക്ഷ്മി ദേവി വിവാഹം ചെയ്തു എന്നും എന്നാൽ മറ്റു ചില പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം കലിയെയാണ് ദേവി വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നും യമദേവന്റെയും ഭാര്യയാണ് അലക്ഷ്മി എന്നും പറയുന്നു .

ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ജേഷ്ഠത്തിയെയും ബുദ്ധല സന്യാസിക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.