ഈ നാളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷ പരമായി നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ദാതാവും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനുമായി അബുദാൻ ഒരു നിശ്ചിതം കാലയളവിന് ശേഷം രാശി മാറുകയാണ് ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ സമയത്ത് ബുധൻ മകരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതേ രാശിയിൽ ബുധൻ അസ്തമിക്കുന്നത് അസ്തമനം ജനരാശിക്കാരെയും വളരെ സന്തോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിക്കും .

   
"

വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശുഭഫലങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നുചേരുക എന്നാൽ എത്രനാൾ എത്രയും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തുടരും എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ അസ്തമനാവസ്ഥ മാർച്ച് 11 വരെയാണ് തുടരുക ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാശിക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ ആകാശക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരാമർശിക്കാനായി പോകുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ചും ശിവഭോജിയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ഇവർ ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന ശിവ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ രാശിയായി പരാമർശിക്കുന്നത് മേടം രാശിയാകുന്ന.

മേടം രാശിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ രാശിക്കാരൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട അവസരമാണെന്ന് വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദോഷം ഇരട്ടി ആണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.