ആമസോൺ നദിക്ക് മുകളിൽ പാലം പണിയാത്തത് എന്ത്കൊണ്ട്?

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ആമസോൺ നദിയും 6400 കിലോമീറ്റർ ഓളം നീളമുള്ള ഈ നദി തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും 40 ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ബ്രസീൽ കൊളംബിയ ഇക്കൊളി എന്നീ ആറു രാജ്യങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടാണ് ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നതും എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇത്ര വിശാലമായ നദി ആയിരുന്നിട്ടുകൂടിയും ആമസോൺ ഒരു പാലം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാം.

   
"

കാലം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്ര ചെറിയ നദിയായാലും പുഴയായാലും അതിന് മുറിച്ചു കടക്കാൻ പാലങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ 9 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും അവിടെ ഒന്നും ആമസോൺ നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു ഒറ്റപ്പാലം പോലുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.