കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുവരിൽ നിന്ന് പാലൊഴുകുന്നു – മഹാത്ഭുതം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അമ്മാമഹാമായ സർവശക്തൻ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയും കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതി അമ്മയുടെ വലിയൊരു കാഴ്ച ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ആ കാഴ്ച കണ്ടോ കാഴ്ച മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല അമ്മയുടെയും ദേവിയുടെ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഭിത്തിയിലൂടെ പാല് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നിലക്കാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

   
"

ക്ഷേത്രം ഉച്ചഭക്ഷയ്ക്കുശേഷം അടച്ചയും ക്ഷേത്ര പൂജാരിയും മറ്റു വ്യക്തികളും എല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നു പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റുമായി വന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പാൽ ഒഴുകുന്നത് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ജലം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് അത് കഴുകി കളയാനും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ ഈയൊരു ധാര നിലച്ചത് ഇല്ല ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇത് നിലച്ചു അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓഫീസിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്രസമ്മേളനം മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി പാൽദാര ദേവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്.

നാടിന്യം വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പേരെ ഇതിന് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ണിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ വേറെ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻനിർമ്മിതമായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഇതിന് വേറെ സൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും എവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടുമില്ല അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് തന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇത് കാട്ടിൽമേക്കത്തിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒന്നുമല്ല ഇതിന് കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.