ഈ 2 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പാമ്പ് ആയിരുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനനംമരണ ചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിറവി കൊണ്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മോക്ഷ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നതുവരെ നമ്മൾ പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പുനർജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല .

   
"

ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കരുതി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നാം ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആണ് അടുത്ത ജന്മവും പൂർവ്വജന്മവും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സർപ്പ യോനിയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പാമ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ജീവിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായി പിറവിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള വളരെ വിചിത്രം ആയിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകളും ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ സർപ്പ യോനിയിൽ ജനിച്ചാൽ പാമ്പായി ജനിച്ച ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ .

നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില അവരുടെ ചില സവിശേഷതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.