മറ്റു ജീവികൾ ഉറങ്ങുന്ന വിചിത്രമായ രീതികൾ!!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എട്ടു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ടുമണിക്കും ഒക്കെ ആയതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചില ജീവികളുടെയും ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അത്തരത്തിൽ മിനിറ്റുകളും സെക്കന്റുകളും മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന ചില ജീവികളെയും വിചിത്രമായ ചില ജീവികളെയും മാണകം ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്.

   
"

സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഉറുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ ഉറങ്ങാറുണ്ട് എന്നതാണ് ഉത്തരം തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന ജീവികൾ ആയിട്ടാണ് ഉറുമ്പുകളെ കണക്കാക്കുന്നത് ഉറുമ്പ് കോളനിയിലെ ജോലിക്കാരും റാണിയും ചെറിയ ദൈർഘ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ജോലിക്കാരായ ഓർമ്മകൾ ഏകദേശം 1. ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റിമൂന്ന് ഉറക്കം ഒരുദിവസം അറിയിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.