ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ മാറാൻ ശങ്കുപുഷ്പം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം അനേകം പുഷ്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും നാം വളർത്തുന്നതാകുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയും അറിയാതെ തന്നെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവും വർധിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ ചില സസ്യങ്ങളെ വീടുകളിൽ നട്ടുവളർത്തേണ്ടതും അനിവാര്യവുമാണ് എന്നാൽ ഈ വന്നിട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

   
"

അതിൽ പ്രധാനമാണ് ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ ഓരോദിശിക്കും പ്രത്യേകമായ ഊർജ്ജവുമുണ്ട് ഊർജ്ജവമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആണ് ആ സ്ഥലത്തെയും കൂടുതലായും പ്രാഥന്യത്തോട് തന്നെയും നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം പ്രകാരം വളർത്തണം എന്നും ഏതു ദിശയിൽ നടുകയാണ് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദേവതകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പമാണ് അപരാധിത പുഷ്പം അഥവാ ശംഖുപുഷ്പവും പ്രധാനമായും ശാസ്താവിന് പരമശിവനും വിശേഷപ്പെട്ട പുഷ്പവുമായി പറയുന്നു എന്നാൽ ഭഗവാനും ദേവിക്കും അവരെപ്പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പം കൂടിയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം നീലകണ്ഠനായ പരമശിവനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വാസം മുണ്ഡകം അതിനാൽ തന്നെ ദുർഗാദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതും വിശേഷണം തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ദേവി പ്രീതിക്കും കാരണമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.