ശിവരാത്രി കഴിയും മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുംഭമാസത്തിലെ കൃഷ്ണത്തിലെ പതിമൂന്നാം രാത്രിയും അദ്ദേഹം ശിവരാത്രി ആണ് ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള ശിവ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ പൊന്നുതമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്ന നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന രണ്ടുകയ്യും നമ്മുടെ ശിരസ്സിൽ വച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് ശിവരാത്രിയും എന്നു പറയുന്നത് .

   
"

അമ്മ മഹാമായ സർവ ശക്ത പാർവതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ ഭക്തവും കൂടുതൽ ചൊരിയപ്പെടുന്ന രാത്രിയാണ് ശിവരാത്രി എന്നു പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒട്ടും മുക്കാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് .

ഈ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കാനായി കൊടിയേറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഞാനീ പറയുന്ന ഒരു വഴിപാട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരുപാട് പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവത്തില്ല ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വഴിപാടണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.