മരണ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഈ 5 തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, പട്ടട ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചേരും, സൂക്ഷിക്കണേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും മരുപ്പു വീട്ടിൽ പോകുന്നവരാണ് മരണവീടുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ മരണവീടുകളിൽ പോയി ചെയ്യരുത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടടയോഗം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയും .

   
"

തുല്യമായിട്ടുള്ള മരണ ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശവസംസ്കാരം കഴിയുന്നതുവരെയും ആ മുഴുവൻ സമയവും ആത്മാവും ശരീരത്തിന്റെ പരിസരത്തുതന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ അമ്മ പുരിയിൽ നിന്ന് കാലകരന്മാരും ആ ഒരു ആത്മാവിനൊപ്പം ആ വീടിന്റെയും വീട് പരിസരവും ചുറ്റിത്തിരിയും അവിടെ വരുന്നവരൊക്കെയും വീക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജേഷ്ഠകളും വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം തന്നെയും ഈ അമ്മമാരെയും അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കും എഴുതപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് കുത്ത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.