ഉറക്കത്തിൽ ഈ 3 സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, മരണ ദുഃഖം വരാൻ പോകുന്നു, ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ ആണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതേപോലെതന്നെ മോശം സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുസ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് .

   
"

അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ടും ചില അപകടങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ചില മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നദർശനത്തിലൂടെ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയും.

നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിയുന്ന ഒഴിഞ്ഞുമാറിയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.