ഭദ്രകാളി ഉപാസന ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടിയെടുക്കുവാൻ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഭദ്രകാളിയുടെ ഈ രൂപം കണ്ട് ആരും വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദേവി സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഈ രൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് ദേവിയും രൗദ്രഭാവമാണ് ഭദ്രകാളി ദേവിയും അഗ്നത ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനം ചൊരിഞ്ഞു തന്റെ ഉപാസകനെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭദ്രകാളി അവതരിച്ചത് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഭദ്രകാളി ഉപാസനം പരിപൂർണ്ണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് .

   
"

നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു ഭദ്രകാളിയെയും സ്ത്രീപുരുഷ ജാതി മതഭേദം എന്നെയും ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ഉപാസിക്കാം ഭദ്രകാളി ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മൂർത്തികളെ ഉപാസിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള താന്ത്രിക രീതിയെല്ലാം അതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കാണുന്ന ഒരാൾക്കും ഇത് താന്ത്രിക രീതിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അല്പസമയത്തിനുശേഷം അതായത് വരും ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഭദ്രകാളി ഉപാസനക്കായി എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഉപാസികാം ശിവനെ ഉപാസിക്കാം മുരുകനെ ഉപാസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം അതുപോലെ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.