ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കും മുൻപ് കൈവെള്ളയിൽ നോക്കി പറയു കഷ്ടകാലം തീരും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്ന് അപൂർവ്വമായ അമാവാസി ആകുന്നതും മഹാശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അമാവാസിയാണ് ഇന്നലെ അതായത് മാർച്ച് 9 ശനിയാഴ്ച സ്ഥിതി ആരംഭിച്ചു എന്നതാകുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയോടു കൂടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇന്നേദിവസം ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ് അമാവാസിയും സൂര്യോദയയും ഇന്ന് വരുന്നതിനാലാണ് .

   
"

ഇന്നേദിവസം അമാവാസിയായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹം നടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിത്തന്നെ അമ്മാവാതെ കണക്കാക്കാം മഹാശ്യവരാത്രി തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഏവർക്കും അതിനാൽ ആ ശിവരാത്രി ഓടുകൂടിവരുന്ന അമ്മാവാസിക്കുകയും വളരെ ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാകുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി .

ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹം സാഫല്യം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.