മീന ഭരണി ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഈ വസ്തുവയ്ക്കണേ..മറക്കല്ലേ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖങ്ങളും തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും സകല കണ്ണീരും ഒപ്പൂവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ പൊന്നു തമ്പുരാട്ടി ലോകമാതാവ് ഭദ്രകാളി അമ്മ എഴുന്നള്ളുന്ന തിരു ദിവസം വരവാവുകയാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത് മീനമ്പരണിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അതായത് മീനം ഒന്നാം തീയതിയും മീനഭരണിയാണ് മീനഭരണി എന്നു പറയുമ്പോൾ .

   
"

ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള ദിവസമാണ് ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന്റെയും 100 ഇരട്ടിയ ബലം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് മീനഭരണി എന്നു പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള ചെറുതും വലുതുമായുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹോത്സവങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അമ്മയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മീനഭരണി എന്നു പറയുന്നത് മീനത്തിലെ ഈ ഒരു ഭരണി നാളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്കുവെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയും .

എന്തൊക്കെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്തൊക്കെ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യണം അമ്മയുടെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം നേടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.