നാളെ ഈ ഒരു വസ്തു നിലവിളക്കിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും മീനമാസത്തിലെയും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നാളെ മീനത്തിലെയും വെളുത്ത പക്ഷ ഏകദേശി അതായത് ആംലം ഏകാദേശിയും ആംലാക്കി ഏകദേശം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം തിരുനാവായം ഏകദേശം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവും വൈകുണ്ഠം വിട്ടു തന്നെ ഭക്തർക്കായിയും തന്നെ ഭക്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കാനായി അനുഗ്രഹ വർഷം കൊണ്ട് മൂടാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ഓരോ ചരാചരങ്ങളെയും .

   
"

തൊട്ടുണർത്തി തലോടി അനുഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ആ പുണ്യദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ തിരുനാവായ ഏകദേശീയ പ്രമാണിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേകം ഏകാദശി പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരും നാളും പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കുറിച്ചും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.