ഉപ്പൻ്റെ കൂട് കണ്ടാൽ 24 മണിക്കൂറിൽ തേടി എത്തുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപക്ഷേ എന്നാൽ മറ്റു പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പക്ഷിക്ക് നാം വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പക്ഷിയെ കുറിച്ച് പുരാണങ്ങളിൽ പോലും പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് പക്ഷിയുടെ മഹത്വം തന്നെയാകുന്നു ശുഭമായ ദർശനമാണ് ഉപ്പനെ കുറിച്ച് നിയമ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്ന ജീവിതത്തിലേക്കും .

   
"

വീടുകളിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഉപ്പൻ കൂടുകൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു നീലക്കൊടുവേലിയും ഈ കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം അപൂർവങ്ങളിൽ അധ്യാപൂർവമായി മാത്രമേ ഇവയുടെ കൂടു കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും അത്യപൂർവ്വമായും ഇവൾ ചേരുടെ പറമ്പിൽ കൂടുന്നതും ആണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നിമിത്ത ശാസ്ത്രം എന്താണ് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.