വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം നട്ട് വളർത്തിയാൽ കോടീശ്വര യോഗം

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആനേകം സസ്യങ്ങളിലും പുഷ്പങ്ങളും നാം വീടുകളിലും വളർത്തുന്നതാകുന്നു വീടിനെ ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാം അറിയാതെ തന്നെയും വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്നതാണ് വാസ്തവം വാസ്തുപ്രകാരം അനേകം സസ്യങ്ങളെയും ഇപ്രകാരം പറയുന്നതാകുന്നു അതായത് വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം.

   
"

ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യവും നൽകുന്ന ചില സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ വീടുകളിൽ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവ നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രധാനം തന്നെയാകുന്നു ദിശയ്ക്കാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ഓരോ ദിശയും പ്രത്യേക ഊർജ്ജമാണെന്ന് വൈകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുക തന്നെ ചെയ്യാം.

ആ ഊർജ്ജവമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതേയും കൂടുതൽ ഉത്തമമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അത്തരത്തിൽ വളരെയേറെ പോസിറ്റീവായി കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം വെളുത്ത ചങ്ക് പുഷ്പം എപ്രകാരം ഏത് ദിശയിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.