ഈ അൽഭുതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യെശോദയം രോഹിണിയും എത്രവണ്ണം നൽകിയാലും കണ്ണനെയും ഗോപികമാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും വെണ്ണയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിനോദം തന്നെയാണ് ഗോപികമാർ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാലും കണ്ണൻ അവരെ പറ്റിച്ചേയും വെണ്ണയെടുത്ത് കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവസാനം ഗോപികമാർ ആലോചിക്കുകയും ഒരു സൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു തൈരുകടഞ്ഞ് വെണ്ണയെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ അതെല്ലാം മധുരയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക.

   
"

അങ്ങനെ ഗോപികമാർ പിറ്റേന്ന് രാവിലെയും വെണ്ണയുമായും മധുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴി മദ്ധ്യേം അവർ കണ്ണനെപ്പറ്റി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് കണ്ണൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വെണ്ണ കിട്ടാതെയും ലഭ്യമായി മടങ്ങും ലളിതാസഖി ഞാൻ പതിവുപോലെ വെണ്ണക്കല്ലം എടുത്തുവച്ചു പുതിയ കലത്തിലാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വെണ്ണാത്ത പീച്ച് ചെല്ലുന്ന കണ്ണൻ ഒഴിഞ്ഞ കലം കാണാനാകൂ വിശാലസാക്കി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം കാര്യം എന്തായാലും നമ്മുടെ കണ്ണനല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.