ഭക്തർ ഇത് കേൾക്കുന്നത് പോലും പുണ്യം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെയും 2016 എന്ന വർഷം ഒരു നാഴികക്കല്ല് തന്നെയായിരുന്നു ഭക്തരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സംഭാവന ആയിരം കോടിയും കടന്ന വർഷമായിരുന്നു അത് വെങ്കടാ ജലപതിയും കുടികൊള്ളുന്ന തിരുപതി ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും .

   
"

അതിന്റെ സമ്പത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ട് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വൈകുണ്ഡത്തിലും മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും ലക്ഷ്മിദേവിയും കഴിയുന്ന സമയം സന്ദർശകനായി അവിടെയും എന്നാൽ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനവും ലക്ഷ്മിദേവി അറിഞ്ഞതും ഇല്ല.

ആദിത്യ മര്യാദ കാണിക്കാത്ത മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയാണ് മുനീകോപം കാണിച്ചത് എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആകട്ടെ മുനിയോട് ആദ്യത്തെ മര്യാദ്യം കാണിക്കുവാൻ മറന്നതിനെയും മാപ്പുപറഞ്ഞു എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.