വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ടോ?,വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എന്ന് ഒരു വീടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് വന്നാലും ആ വീടിനെയും ഗുണമല്ലാതെ എന്ന് യാതൊരുവിധ ദോഷവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം വീടിന്റെ ഈയൊരു ഭാഗത്തു മാത്രം ഒന്ന് പൈപ്പ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ്.

   
"

ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ അത് ദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂജാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ തരേണ്ടതാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും.

എത്തിയ പൂജയിൽ ആദ്യം ഗണപതി ഹോമമാണ് അതിനുശേഷം അത് ദിവസത്തെ വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ എട്ടാം തീയതി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയോടുകൂടി സംഗമ പൂജകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.