പരീക്ഷ കാലമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടുവാൻ വേണ്ടി അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കുറച്ചു അനുവദി പേരെയും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെയും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷക്കാലമാണ് തിരുമേനിയും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റി പോകാതിരിക്കുവാനും പഠിത്തത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുവാനും ആയിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളാണ് .

   
"

അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് പ്രെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അതായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അനവധി മെസ്സേജുകൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യായം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ കാലമാണ് അത് വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടു മാസക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ പരീക്ഷയിലും കാലഘട്ടമാണ് .

ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ കടന്നുവരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വഴിപാടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയമുണ്ട്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവരെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.