സൂര്യോദയത്തോടെ ശുക്രൻ ഈ 4 അൽഭുതം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നാളെ ചെയ്യുന്ന വിഷാശാൽ അമാവാസി സന്ധ്യ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ കാര്യവും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം നമ്മളെയും പല രീതിയിലും ബാധിക്കാറുണ്ട് .

   
"

അതിൽ ശുഭകരവും ആ ശുഭകരവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് അതേപോലെതന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ശക്തമാണ് എങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പു തന്നെയാകുന്നു വലിയ അഭിവൃദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാകുന്നു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ചില അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വ്യാഴം പ്രതിരോധനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.