വിഷു ദിവസം ഈ നാളുകാർ ഭഗവാനെ കാണാൻ വിട്ട് പോകല്ലേ ഇത് സുവർണ്ണാവസരം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്ത് എമ്പാടും ഉള്ള മലയാളികൾ വിഷുവിനെ വരവേൽക്കുവാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിൽ ആണ് നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു ഇങ്ങത്തുകയായി മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ വിഷു എന്നു പറയുന്നത് വിഷു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെയാണ്.

   
"

ഭഗവാന്റെയും മനോഹര രൂപവും കാണിക്കുന്ന പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞു ഒരു വിഷുക്കണിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആവശ്യ പുലരിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക്.

ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടു ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുക്കണിയും ഒന്ന് ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്നും ആ വിഷുക്കണിക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ടു തൊഴുതു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.