വിഷു ദിവസം ഈ നാളുകാർ പോകേണ്ടത് ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഇത് സുവർണ്ണാവസരം,

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വിഷുവിനെ വരവേൽക്കുവാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു ഇങ്ങേത്തുകയായി മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ വിഷു എന്നു പറയുന്നത് വിഷു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായ രൂപം തന്നെയാണ്

   
"

ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായ രൂപവും കണിക്കൊന്ന പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞു ഒരു വിഷുക്കണിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ വിശപ്പുലരിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഓടിച്ചെന്ന്.

ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുക്കണി ഒന്നും ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്നും മുൻപിൽ കണ്ടു തൊഴുത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.