ഭർത്താവിന്റെ ദീർഘായുസ്സിനായി ഭാര്യമാർ സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ! തെറ്റിക്കല്ലേ,

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദീർഘായുസ്സിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് സീതാദേവി നിത്യവും സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞിരുന്നത് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ശിവ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ദുഷ്ട ശക്തികൾ ഒക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർവതി ദേവി നിത്യവും സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

   
"

ഒരു സുമംഗലിയായ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടത് പലതരത്തിലും ഇന്നത്തെ കാലത്തും പല ഫാഷനിലും ഒക്കെയായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് ചില കല്യാണങ്ങൾക്കും ചില ഫംഗ്ഷനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതിജയപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചില കുട്ടികളെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ചില സ്ത്രീയെ എങ്കിലും സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് വളരെ ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നു.

അതിന്റെ പ്രകാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിധിപ്രകാരം അല്ല സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കായികവിരഭം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്ക് ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.