ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ 5 തെറ്റുകൾ ചെയ്യല്ലേ, ഇരട്ടി ദോഷം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മറ്റു ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് പരാതിയായിട്ടാണ് പറയാറ് തീരുമാനിയെ എത്ര ക്ഷേത്രം ദർശനം നടത്തിയിട്ടും ബലം കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യുക ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

അതായത് ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മലയാളികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമായിട്ട് തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് പലരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

പലരുടെയും പ്രശ്നം അറിയാതെയാണ് ഈ തെറ്റുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ചില രീതികൾ ഉണ്ട് ചില പ്രാർത്ഥന മുറകൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൂർണമായിട്ടും ബലം ലഭിക്കണം എന്നെല്ലാം അത് ദോഷം ആയിട്ട് വന്ന ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.