നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന ആ 6 നക്ഷത്രക്കാർ ഇവരാണ്! അച്ചിട്ടാണ്!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും ആരെങ്കിലും ഒക്കെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

ഇത് പലരും വായിക്കാത്തതുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബന്ധു ഉണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി പോകാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നടക്കാൻ എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞേയും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പലർക്കും ഇത് പല രീതിയിലാണ് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയത്തും ഗുണത്തേക്കാൾ ഇത് ദോഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് അങ്ങേരുടെ നാവിൽ ഗുളികകൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്തുപറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ നടക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.