ഏലക്കായും പച്ച കർപ്പൂരവും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യു…. ധനം കുതിച്ചുയരും 100% ഫലം…..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പലരും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും എത്ര വരുമാനം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വരവിൽ കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നു പണം കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലെ ഒഴുകി തീരുന്ന നൂറ് കിട്ടിയാലും ആയിരം കിട്ടിയാലും ഒരേ ചിലവ് തന്നെയാണ് ഒന്നും സമ്പാദിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല .

   
"

ദാനവും ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വളരെയധികം ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദോശ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് പേരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കുവേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ .

വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.