വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ള ശംഖുപുഷ്പം നട്ടുവളർത്തു…. വച്ചടി വച്ചെടി ഉയർച്ച മാത്രം…..

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് തരം പൂച്ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതാണ് പൂക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പൂച്ചെടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാ വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് .

   
"

പൂച്ചെടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ചെടി മറ്റൊന്നുമല്ല വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പം ആണ് ദേവന്മാരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവാണ് വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗ്ഗ വാതിൽ തുറന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ട പോവാണ് ഈ പറയുന്ന വെളുത്ത ശവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൂവും ഈയൊരു പൂച്ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം നോക്കി .

കൃത്യമായിട്ട് നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വരദീപനം വർദ്ധിക്കും ആ പൂവ് പൂത്തുലയുന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം വന്നു നിറയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.