ഈ 5 വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വയ്ക്കരുത്…. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക….

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് മൂത്തവർ ചൊല്ലുന്ന നെല്ലിക്കയും ആദ്യം കഴിക്കുകയും പിന്നെ മധുരിക്കും എന്ന് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഏറ്റവും മൂത്ത നെല്ലിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈപ്പമും അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈപ്പ് തരുക .

   
"

അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അത് നല്ല പഞ്ചസാര പോലും മധുരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും അതായത് തല മുതിർന്ന ആളുകളുടെയും വാക്കുകൾ എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരോട് ഒരുപക്ഷേ പുച്ഛം തോന്നിയേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്നാൽ പിന്നീട് മനസ്സിലാകും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്.

ഏറ്റവും ഉചിതമായുള്ള രീതി എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും തലമുതിരുന്നാൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആ അഞ്ചു വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.