ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് ഈ വഴിപാട് നടത്തിയവർ ഉയർന്നിട്ടേ ഉള്ളു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആജനയെ സ്വാമിയെ എന്നു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ എന്നു പറയുന്നത് തീവ്ര ശ്രീരാമ ഭക്തനാണെന്ന് അതേപോലെതന്നെ .

   
"

ഹനുമാന്യം യഥാവിധിയെ വഴിപാട് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യവും ശക്തിയും കാര്യവും ഉറപ്പാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാട് ഏതാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യം വിജയത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാനും ഒക്കെയും ഒരുപാട് വെളിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭഗവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.