വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഈ 5 ചെടികൾ ഒരിക്കലും വളർത്തരുത് വീടിനും ഗൃഹനാഥനും ദോഷം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെയും ഓരോ ദിശയിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചെടികളും വർഷങ്ങളും ആകാം ഏതൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ചെടികളുമാണ് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജ വ്യവസ്ഥയെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർഷം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മുഴുവൻ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വിറ്റ് നിറയ്ക്കുന്ന അവയാകണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു സെന്റിൽ 10 സെന്റിലും ഒക്കെ വീടുകൾ വച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ ആ ഒരു വീടിന് ചുറ്റും ആ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം നമുക്ക് സർവൈശ്വര്യങ്ങളും .

കൊണ്ടുവരുന്നവയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും വളർത്താൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യദായകമായ മാപ്പിള വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കും കുടുംബത്തിനും കുടുംബനാഥനും ഒക്കെ ദോഷമായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.