ഈ പക്ഷിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് കാണാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ശകുനാ ശാസ്ത്രത്തിലും ഗരുഡപുരാണത്തിലും നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഹോട്ട് അനവധി ഇടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷി എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും കേദാരമായ ഒരു പക്ഷേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം .

   
"

പോലും ഈ പക്ഷിയുടെയും ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നതുപോലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യങ്ങളുടെ സമയത്തായിരിക്കും സമയത്തായിരിക്കും ഈ പക്ഷി നമ്മളോട് അടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും കാണപ്പെടുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം പറയുന്നത് മറ്റൊരു പക്ഷിയെ കുറിച്ചും.

എല്ലാം ഈശ്വരൻ പക്ഷിയും ചെമ്പോത്തും ഈശ്വരൻ കാക്കാം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും പലയിടങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെയും നാട്ടിലിലും നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള പക്ഷിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.