നാളെ , കുറഞ്ഞത് 1 രൂപ കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ .

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏകാദേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏകദേശിയുടെ യാത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമം തന്നെയാകുന്ന ഇന്നേ ദിവസമാണ് മാരണം വിടേണ്ടത് ഇന്നേദിവസം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാരണം ഇടാൻ സാധിക്കാത്ത വർ വീടുകളിൽ വെച്ച് ജലം പാനം ചെയ്ത കാരണം വീഴാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ദിവസം ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനം നടത്താൻ .

   
"

സാധിക്കാത്തവർ അടുത്ത തവണയെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് മനസ്സുരുകി അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാളെ ഗുരുവായൂരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങും നടത്തുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങാം എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിൽ പണം സംഭവിച്ചാൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.