പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്…. ദോഷമാണ് ഫലം…

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴകി പോയ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഈ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം.

   
"

അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 90% ആളുകളും ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് സോക്സ് ടൗവ്വൽസ് അതേപോലെതന്നെ നൈറ്റിസ് ബനിയൻ ലെഗ്ഗിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കിച്ചണിൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിലം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും.

ആയാലും ജനലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായാലും ഒക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ തന്നെ വച്ച് ക്ലീനിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.