ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ 100% ഫലം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നും ഈ മെയ് മാസം മുഴുവൻ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനുവേണ്ടി നാളെ ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ പൂജയെ കുറിച്ചും മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതേപോലെതന്നെ സ്വിച്ച് വീടിനെക്കുറിച്ചും ആണ് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

   
"

ആദ്യം തന്നെയും ഡെയിലി മന്ത്രാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓം ഭൈരവായ നമ എന്നാണ് മെയ് രണ്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഓം രാമചന്ദ്രരായ നമ മൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഓം കമലഹാസിനെ നമ നാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഓം നമോ നാരായണായ അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആറാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഓം സോമായ നമ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.