ശത്രുദോഷം കണ്ണേറ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ ഇതാ പരിഹാരം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം മെസ്സേജസ്സുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകയാണ് ശത്രു ദോഷം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും ശത്രു ദോഷവും ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണേറും പലതരത്തിലുള്ള മുതുഷിപ്പുകളും ഒക്കെ ആണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും .

   
"

ഇതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ശത്രു ദോഷം കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമന്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് .

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ശത്രു ദോഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ട് വലയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാർഗ്ഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആരെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.