രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കൂ…. കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ പുതിയ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യമല്ല രാവിലെ ഉണരുവാനും ഈ മനോഹരമായ ഭൂമിയെ ദർശിക്കുവാനും പലർക്കും ഇത് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന സത്യം ഈ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നിമിഷം മുതൽ നാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ വിലയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും.

   
"

നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ ചിന്തകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സൂര്യാസ്തമനത്തോടുകൂടി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങണം എന്നും സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപായിട്ട് ഉണരണം എന്നും പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നല്ല ആരോഗ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.

കൂടാതെ പലകാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പൂർണമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും നാം ഉണരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചില മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.