മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ.ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്നറിയാം..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അനേകം പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷിയെയും തന്റെ അമ്മ എപ്രകാരം തിരിച്ചറിയുന്ന അപ്രകാരം പൂർവ ജന്മഹൃദമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം കർത്താവിനെയും കർത്താവിനെയും അനുഗമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് വ്യാസ സുഭാഷിതം ആണ് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു പൗരാണിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് .

   
"

തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവും അതിനും അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്നിവ അറിയാൻ ഏറ്റവും ബലവത്തായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇത് സകല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അഗ്രഗണ്യനും പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന സഹദേവ രാജകുമാറിന്റെ തൊടുപുഴ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ.

ജീവിതത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും ഇന്ന് നിലനിർത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രധാന കാരണവും ഭക്തിജനകം ആയിട്ടുള്ള തോടുകൂടി ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.