ഈ 9 നാളുകാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? രണ്ട് വീട് മൂന്ന് കാർ ഇവർക്ക് സ്വന്തം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നാം നോക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശനിദേവനെയും നീതിയുടെയും അതേപോലെതന്നെ കർമ്മഫലവും നൽകുന്ന ദേവനായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം സ്ഥാനമാറ്റം എല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ .

   
"

വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതാകുന്നു ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 224 യും ജൂൺ 29 എന്ന ദിവസം അഥവാ അഥവാ ശനിയാഴ്ച കുംഭം രാശിയിൽ വക്കറ ഗതിയിൽ നീങ്ങി തുടങ്ങും അതിനാൽ തന്നെ ജൂൺ 29 പുലർച്ചെയും 12 35 ശനിദേവൻ വക്രഗതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാകുന്നു.

24 നവംബർ 15 വരെയും വക്രഗതിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ജോതിഷ പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ശനിയുടെയും ഈ വിപരീത ചലനം പല രാശിചനങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം വന്നുചേരുന്നത് തീർക്കുന്നതിനേയും കാരണമായി തീരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.