ഈ 7 നാളിൽ ജനിച്ച മക്കൾ അമ്മമാരുടെ മഹാഭാഗ്യം – യശോദാമ്മയും കണ്ണനും പോലെ!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബന്ധം .

   
"

എന്നു പറയുന്നത് ആ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപാണകം ഈ ഭൂലോകം കാണുന്നതിന് മുൻപാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ജനിക്കുന്ന കാൽമുതൽ അവൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നു പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ബന്ധമാണ് അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നു പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ആഴമേറിയ ബന്ധം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ.

പറയാം എന്നാൽ ഇന്ന് കാലത്ത് വരുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മൾ കാണുന്ന ചുറ്റും നടക്കുന്ന പലകാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശസ്തിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയെയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.