ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള വീട്ടിൽ മാത്രം വളരുന്ന 5 ചെടികൾ ഈ ചെടികൾ വളർന്നാൽ പിഴുത് കളയല്ലേ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈശ്വരാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈശ്വരാ ഈശ്വരാ കുറവും ഈശ്വരാധീനം ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജോത്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോതിഷം പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന്.

   
"

ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് പറയും നേരം നോക്കിയിട്ട് പറയും ഈശ്വരദീന കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരദീന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭജന കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈശ്വര ചിന്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മുടെ കുടുംബ ദേവദാം കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്.

ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ കുടുംബ ദേവദാസൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയും അതിനെ തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രകൃതിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഒക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.