ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയോ? ഈ വസ്തു ഉഴിഞ്ഞ് കാറ്റിൽ ഊതി വിടൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഉയർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്നു പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും ദോഷം മാത്രമല്ല ശത്രുക്കളുടെ ശല്യവും ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവവും.

   
"

എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വളർച്ച ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് സഹിക്കുവാനും അസറ്റ് ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും അതൊന്നും മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുകയും നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തുകയും നമ്മളുടെയും ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും വീട്ടിലിരുന്ന് എറിയുകയും പറയുകയും .

ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെയൊക്കെ അങ്ങ് വല്ലാതെ തളച്ചിട്ട് കളിയും നമ്മളെ വല്ലാതെ ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ഈ ശത്രു ദോശ തന്നെയും ഒരു ഒറ്റമൂലി പരിഹാരം ശത്രു എത്ര കൊലകൊമ്പൻ ആയാലും ആ ശത്രുവിന്റെ ശല്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നമുക്ക് ശത്രുവിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതെയും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗവും ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.