ശ്രീ ദക്ഷിണ പറവൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂർ പട്ടണത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ആദിശക്തി മാതാവായ ശ്രീ മൂകാംബിക ദേവി തന്നെയാണ് തന്മൂലം വിദ്യാഭ്യാസിക്കുകയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം അത്യുത്തമം ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഒരു കൊച്ചു.

   
"

താമരക്കുളവും അതിനും നടുവിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ശ്രീകോവിലും ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വിദ്യാസ്രൂപണിയായ സ്ത്രീ മൂകാംബിക ദേവിയും സരസ്വതി ഭാവത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു ഉപദേവതകളായിട്ട് ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യൻ വീരഭദ്രൻ ഹനുമാൻ മഹാവിഷ്ണുവും യക്ഷിയമ്മ നാഗ ദൈവങ്ങൾ എന്നിവ സാന്നിധ്യം അരുളുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.