രാത്രിയായാൽ ഇവിടെ ദേവൻമാർ വരുന്നു ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോൾ തെളിവ് വ്യക്തം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാടായി കണ്ണൂരിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാടായിലാണ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ തന്നെയും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മാടായിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര മലബാറിലെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാതൃശാസ്ത്രം മാടായിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം.

   
"

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂരും രണ്ടാമത്തെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം മാടായിലുമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭദ്രകാളിയെയും ആ വഹിച്ചിട്ടാണ് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രേ കണ്ണൂരിലെ രാജവംശമായ ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിന്റെയും പരദേവതയായി കാവിൽ അമ്മയെയും കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.