കൈയ്യിലെ ഈ മറുകുകള്‍ ശുഭസൂചകമോ അശുഭമോ മറുകിന്റെ സ്ഥാനം പറയും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് നിർഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിലെ മറുകിന്റെ സ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ടും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് .

   
"

എന്നാൽ ചില മർകുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്ന വഴിയാണ് ഇവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്ന മർകുകളും നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് അവയെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രത്തിന് നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രാധാന്യം നിസ്സാരമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഒരു സത്യം അതുകൊണ്ട്.

തന്നെ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഉള്ളം കയ്യിലോ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും മറുകുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭാഗ്യമാണോ നിർഭാഗ്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരാം നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.