വിളക്ക് അണച്ചതിന് ശേഷം കിണ്ടിയിലെ തീർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വിളങ്ങും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് വിളക്കിനടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഈ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം എന്നു പറയുന്നതും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.

   
"

എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ശതമാനം പേരും ഈ ഒരു തീർത്ഥത്തിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മൾ അത് മുറ്റത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും ചിലപ്പോൾ സിങ്കിലെ ഒഴിച്ച് കളയും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴുകി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ജലത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നു പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മഹത്വമുള്ളതാണ് .

നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്കിന് മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്കിന് സമീപത്ത് വയ്ക്കുന്ന കിണ്ടിയിലെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണ്ടിയിൽ നിലവിളക്കി നോടൊപ്പം വെക്കുന്ന ജലം അത് വിളക്ക് അണച്ചതിനു ശേഷം അജലം ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.