ഇതാണ് അമ്മ…വാഹനം തടഞ്ഞു ഭക്ഷണം ചോദിച്ച കാഴ്ച…വയറു നിറയെ കിട്ടി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോറി തടഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അമ്മ ഇതാണ് അമ്മ വാഹനം ചോദിച്ച കാഴ്ച വയറു നിറയെ കിട്ടി ഒരു നേരത്തെ എണ്ണത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ചേട്ടന് കുടുംബത്തിനും ജീവിതാവസാനം വരെ എന്നും ഇതുപോലെ.

   
"

വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആനവണ്ടി തടഞ്ഞപ്പോൾ ലോറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കരിമ്പ് ആനകൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ആ ഡ്രൈവർ മനസ്സ് ദൈവം എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.