ഗണപതി ഭഗവാന്ഈ വഴിപാട് സമർപ്പിക്കൂആ2ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഗ്രഹ പിഴകളും മാറും

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏത് കാര്യം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് ഗണേശ പ്രിയ നടത്തുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം മാസത്തിലെ മാസത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയായി 38 വിനായക ചതുർത്തിയും വിദ്യാരംഭാ ദിവസവും ഗണപതി ഭഗവാനെയും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് സംരംഭവും കർമ്മവും ശുഭകരമായി തീർന്നതിന് ഗണപതി ഭഗവാനെ ആണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്.

   
"

ദേവസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രഥമ ഘടനയനാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ ഏത് കാരണത്തിനും തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുവാനും ഗണപതി ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹം വേണം ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പല പ്രാപ്തിയിൽ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട വിഘ്നം.

ഒന്നും കൂടാതെയും ഏതു കാര്യവും നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിഗ്നേശ്വരൻ എന്ന പേര് വന്നത് ഗ്രഹപ്പിഴ മാറുന്നതിനും ദിനത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയുന്നതിനും ഗണപതി ചില കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/SyepurOtPuY