നാട്ടിലെ പണക്കാരനായ യുവാവ് പാവപെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൃഷ്ണാ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ മറ്റു പാവിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കൃഷ്ണൻ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയും വയ്യാത്ത അമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഗോവണി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു അമ്മ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ സിഗരറ്റ് കുത്തി താഴെ കയറി കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതാണ് .

   
"

ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഇതാ ഇപ്പോൾ നന്നായി അമ്മ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രായം എന്തായി എന്നാണ് അമ്മയുടെ വിചാരം മുടിയൊക്കെ നിറച്ചു തുടങ്ങിയതും അമ്മ കണ്ടതല്ലേ എല്ലാം എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഇളയതും കൂടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയും അവരുടെ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ പ്രായം കടന്നുപോയത് ഞാനും നീയും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതല്ലേ കാര്യം എന്നുവച്ച് നിനക്ക് പല്ല് കുഴിയാറായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ വെറും.

ചിങ്ങത്തിൽ നിനക്ക് 45 ആവുകയുള്ളൂ ഇതിലും പ്രായമുള്ള എത്രപേരുടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടായി ഇവിടെ എന്റെ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എത്രകാലം ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കും തീരെ വയ്യാണ്ടായി എന്ന് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നീ തനിച്ചാകും പോകുമല്ലോ എന്ന് ആശങ്കയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.