ഭദ്രകാളി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മമാർ വഴിപാട് കഴിച്ചാൽ ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടുന്ന ഏക വഴിപാട്…..

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതിവേഗം അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവും തിരുനാംഭദ്രകാളി ദേവിയെ പൂജിച്ചെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി വഴിപാടുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവതിയായ ഭദ്രകാളി ദേവി പ്രശസ്തവും പ്രശസ്തവുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മലയാലപ്പുഴ ചെട്ടികുളങ്ങരം ചോറ്റാനിക്കര ആറ്റുകാൽ വെള്ളായണിയും അങ്ങാടിപ്പുറം തിരുമാന്ധാംകുന്ന്.

   
"

കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ എന്നിവാം ഏറെ പ്രശസ്തമായ ചില ഭദ്രകാളി സന്നിധികളാണ് ഇതിൽ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുംഭഭരണി നാളിൽ ഉത്സവവും വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉണ്ട് കുരുതിധർപ്പണത്തിനും ഈ ദിവസം വിശേഷമാകുന്നതാണ് ദേവി എന്നെല്ലാം അമ്മ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഭദ്രകാളി ദേവിയും വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും.

കൂടുതൽ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതും ഭദ്രകാളിക്കാണ് ഏറെ ആത്മബന്ധമുള്ള ശുശ്രൂഷിക അധർ മാസം ഹരികയായ അഭദ്രകാളിയെയും ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ശത്രുദോഷവും അകന്നു കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.